Proces oddlužení zahrnuje několik jednotlivých fází, které Vám přehledně popíšeme na této stránce.

Jak se dostat do oddlužení

O povolení oddlužení je potřeba požádat insolvenční soud zároveň s podáním insolvenčního návrhu. Při podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu je nezbytné splnit zákonem stanovené obsahové a formální náležitosti těchto podání, přičemž zejména návrhu na povolení oddlužení je potřeba věnovat důkladnou pozornost. Chybné vypracování návrhu může vyústit v jeho neúspěch a prohlášení konkursu na majetek dlužníka – při konkursu dojde ke zpeněžení veškerého majetku a dlužník nebude osvobozen od povinnosti uhradit zbylé dluhy!

Jak tedy oddlužení probíhá?

V následujícím schématu Vám ukážeme, jaká cesta Vás bude čekat za úspěšným oddlužením.

Osobní konzultace zdarma

Zpracovatel návrhu zhodnotí, zda je pro Vás možnost oddlužení vhodným řešením. Získáte informace o postupu, ceně a o tom, které dokumenty je nutno doložit.

Předání podkladů

Zpracovateli dodáte potřebné podklady důležité pro zpracování návrhu na povolení oddlužení. Po předání podkladů Vám následně zpracovatel případ do 48h připraví a zahájí řízení na insolvenčním soudě.

Zahájení insolvenčního řízení

Od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku jste chráněni proti exekucím a již nesmíte hradit žádné splátky

 Povolení oddlužení

Soud vyhoví Vašemu insolvenčnímu návrhu vydáním „usnesení o úpadku spojeného s povolením oddlužení“, zároveň Vám přidělí insolvenční správce. Dále pak vyzve všechny věřitele, aby si podali přihlášky do Vašeho řízení.

 Schůzka s insolvenčním správcem

Osobně se setkáte se svým správcem a poskytnete mu potřebnou součinnost. Ten následně vypracuje zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu. Tyto listiny následně správce předkládá insolvenčnímu soudu.

 Schválení oddlužení

V usnesení o schválení oddlužení formou splátkového se stanoví Vaše povinnosti v insolvenčním řízením, zejména se stanoví termín první splátky

Konec oddlužení

Oddlužení končí v momentě, kdy dlužník řádně splní své povinnosti. Soud na jeho návrh vydá rozhodnutí, kterým jej osvobodí od povinnosti uhradit zbytek pohledávek.

  Domluvte si bezplatnou konzultaci právě teď