Přehled odpovědí na nejčastější dotazy:

Co znamená oddlužení (osobní bankrot)?

Je to jedno z možných řešení úpadku. Dlužník se nachází v úpadku má-li více věřitelů a není-li schopen plnit své závazky. Pokud jsou dlužníkem plněny řádně a včas soudem stanovené povinnosti, soud má možnost ho zprostit části neuspokojených závazků (až 70%)

Kdo může oddlužení využít?

Návrh na oddlužení může podat pouze dlužník, fyzická osoba či OSVČ/podnikatel a to pouze v zastoupení advokáta (nově od 1.7.2017). Zároveň s tímto návrhem je třeba podat i návrh insolvenční.

Je na mě nařízena exekuce / dražba. Pomůžete mi?

Ano. Pomůžeme Vám exekuci / dražbu zastavit. A že se koná Vaše dražba již za 48 hodin? Pro nás žádný problém! Stačí nás kontaktovat!

Jsem správná osoba pro oddlužení?

Odpovědí na tuto otázku je internet doslova zahlcen, bohužel ne všechny zaručené informace se dají brát doslova. Často jsou natolik zavádějící či nejasné, že odradí i takové dlužníky, kteří by bez větších problémů mohli v oddlužení uspět. Odpověď na otázku, zda vy konkrétně můžete být úspěšný, lze odpovědět až poté, co nás seznámíte  s okolnostmi Vašeho případu. Výstup obdržíte v rámci bezplatné analýzy případu.

Jsem důchodce, je pro mě oddlužení správná volba?

Rozhodně ANO. Zároveň máte dle zákona oddlužení pouze na 3 roky bez ohledu na to, kolik zaplatíte. Přeci nechcete strávit život ve společnosti vymahačů a exekutorů. Vyhlášení osobního bankrotu není žádným způsobem limitováno věkem či faktem, že pobíráte důchod jakéhokoliv typu. Ať je to důchod starobní, invalidní, vdovský či sirotčí, vždy máte na oddlužení nárok.

Nemám čistý trestní rejstřík, mohu žádat o oddlužení?

Záleží na tom, kdy jste byl odsouzen a za jaký trestný čin. Dále je potřeba soud argumentačně přesvědčit, což zpracovatel návrhu zajistí za Vás.

V případě povolení oddlužení soudem, musím splatit 100% dluhů?

Ne, musíte uhradit minimálně 30 % dluhů, zbytek Vám může být prominut.

Ve výjimečných případech lze uhradit i méně jak 30%.

Minimální částka 30% dluhů se hradí najednou, jednorázově?

Nikoliv. Dluh se zpravidla splácí v 36. či 60. měsíčních splátkách.

Jsem na mateřské dovolené. Mohu i v tomto případě požádat o oddlužení?

Ano. Vzhledem k faktu, že mateřská či rodičovská dovolená je příjmem, který nahrazuje pravidelný příjem, nic nebrání vyhlášení osobního bankrotu.

Jsem nezaměstnaný, mam nějaké možnosti se oddlužit? V bezplatné poradně mi řekli, že to nelze.

Ovšemže máte! Pokud jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání a trvale si zaměstnání sháníte, příp. dokonce pobíráte dávky podpory v nezaměstnanosti, je možné dorovnat chybějící příjem uzavřením tzv. smlouvy o důchodu či darovací smlouvy. Ohledně dalších podmínek oddlužení nás neváhejte kontaktovat.

Jsem podnikatelem, mohu požádat soud o oddlužení?

Samozřejmě! Vzhledem k nedávné změně právní úpravy je nyní řešení úpadku oddlužením umožněno dokonce i aktivním podnikatelům. Tyto případy jsou poněkud komplikovanější, z čehož, prosím, nemějte žádnou obavu, neboť zpracovatel návrhu Vám samozřejmě vše zařídí.

Mám exekuci. Lze v tomto případě osobní bankrot „vyhlásit“?

Ano lze! Pokud již na Váš majetek či příjem byla nařízena exekuce, je nanejvýš vhodné v co nejkratším termínu soud o oddlužení požádat. Podaní návrhu na soud totiž mimo jiné způsobí, že na Vás od tohoto okamžiku nesmí být žádná exekuce vykonána.

Co je to oddlužení plněním splátkového kalendáře?

U tohoto způsobu plnění není nijak postižen majetek dlužníka, dlužník však musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a po dobu 3-5 let měsíčně odvádět stanovenou část mzdy nezajištěným věřitelům.

Můj příjem na oddlužení nestačí. Co mám dělat?

I v takovém případě je možné řešit Vaši situaci oddlužením, a to prostřednictvím uzavření tzv. smlouvy o důchodu nebo darovací smlouvy se třetí osobou, příp. je třeba si sehnat brigádu či jiný přivýdělek. Každý případ se ale liší, proto si neváhejte sjednat úvodní konzultaci, která je zcela zdarma, abychom společně s Vámi posoudili veškeré možnosti.

Lze oddlužit hypotéka?

Ano lze, ale postup je složitější a záleží na domluvě se zajištěným věřitelem. Více informací o tomto způsobu dostanete na osobní schůzce.

Jak lze dosáhnout zproštění dluhu?

Pokud dlužník plní řádně a včas veškeré povinnosti, vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, soud ho od placení neuspokojené části pohledávek osvobodí.

Pokud mi soud již oddlužení povolil, jakým způsobem budu platit své závazky? Platím každému věřiteli zvlášť?

Soud dlužníkovi určí částku, kterou bude dlužník každý měsíc ze své výplaty dostávat. Zbytek bude jeho plátce mzdy odvádět na uspokojení závazků insolvenčnímu správci. To aby v tom dlužník neměl zmatek. Provádění plateb věřitelům je součástí činnosti soudem přiděleného insolvenčního správce a ten je také za tuto činnost odpovědný.

Kdo je insolvenční správce?

Je to osoba, kterou soud ustanoví v rozhodnutí o úpadku a která Vás provede zdárným oddlužením.

Mám od doby podání návrhu na soud dále platit své závazky?

Od okamžiku podání návrhu na soud máte dle insolvenčního zákona povinnost dále platit pouze tzv. přednostní pohledávky a pohledávky jim na úroveň postavené. Jedná se například o výživné. Ostatní závazky (např. splátky půjček a úvěru) od tohoto okamžiku platit nemusíte.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Váš dotaz, bezplatně nás kontaktujte, rádi Vám vše zodpovíme.