Oddlužení OSVČ neboli oddlužení podnikatele se řídí insolvenčním zákonem. Stejně jako tomu je v případě oddlužení manželů, tak i pro podnikatele měla novelizace k 1.1. 2014 řadu změn. Je to velmi vítaná novinka, protože nebyl objektivní důvod, aby podnikatel neměl právo na vyhlášení osobního bankrotu z důvodu, že mu nevyšlo podnikání.

Způsoby oddlužení podnikatelů

Oddlužení lze řešit dvěma způsoby:

1) Oddlužení

Oddlužení pro OSVČ je podobné klasickému oddlužení fyzické osoby. Dlužníkovi je opět vyměřen splátkový kalendář, všem svým věřitelům musí splatit minimálně 30% svých dluhů. Doba trvání je opět 35 let.

2) Konkurs

Konkurs je druhý způsob oddlužení podnikatelů. Na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu je prodán dlužníkův majetek a z prodeje jsou hrazeny závazky věřitelům. Oproti oddlužení má ale dlužník smůlu v případech, kdy majetek nestačí na pokrytí všech jeho závazků. Dluhy nezanikají a musí být spláceny dále například srážkou ze mzdy do doby, než dojde ke 100% zaplacení.

Proč oddlužení OSVČ/podnikatele?

Oddlužení je daleko výhodnější, než splácení celého dluhu. Oddlužením je možné „ušetřit“ až 70% svých závazků.

Oddlužení zastaví navyšování dluhu o smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení, odměny advokátům a náklady exekutorů.

Během insolvence jste pod ochranou soudů. Nemůže na Vás žádný věřitel, exekutor či vymahač. Po skončení 5ti let jste oficiálně bez dluhů.

Díky oddlužení máte šanci na záchranu Vašeho majetku, který by byl jinak prodán v konkursu.

V 5ti letém insolvenčním období budete žít s relativně slušnou částkou. Pokud jste:

Aktivní podnikatel

Jste-li stále aktivním podnikatelem a chcete své závazky splácet příjmem z podnikání, bude Vám každý měsíc strháváno 3/5 Vašich fakturovaných příjmů. Druhou možností je zařízení pevné splátky během trvání oddlužení.

Bývalý podnikatel

Máte zrušenou živnost, v současnosti jste zaměstnanec, ale chcete se zbavit svých dluhů z podnikání? V tomto případě budete mít nárok na životní minimum. Druhou možností je zařízení pevné splátky během trvání oddlužení.

Pokud jste podnikatel OSVČ, využijte šance na oddlužení. Ověřený zpracovatel návrhu Vám vždy pomůže k úspěšnému oddlužení, a to bez nutnosti živnost přerušovat!

  Domluvte si bezplatnou konzultaci právě teď