Zbavíme Vás všech dluhů, exekucí a ochráníme Váš majetek

Více informací

ZAŠLEME VÁM zdarma
příručku pro dlužníka

Z naší příručky pro dlužníka se dozvíte spoustu užitečných informací, rad, tipů a triků, které Vám pomohou ušetřit spousty nervů a peněz. Získejte informační náskok a budete si vědět rady v každé situaci!

Hlavní výhody oddlužení

Jste pod ochranou soudu

Nemůže na Vás již žádný věřitel ani vymahač

Zastavení exekucí

Oddlužení Vás okamžitě ochrání před exekutory, ti již nemohou exekuci vykonat

Ochrana majetku

Můžete dál libovolně disponovat se svým majetkem a nemusíte se bát zabavení např. ze strany exekutora

Snížení dluhů

Možnost splatit pouze 30% ze svých dluhů, zbývající část je Vám prominuta

Vaše dluhy již nenarůstají

Žádné další smluvní pokuty či úroky!

Prominutí úhrady

Možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků. Rovněž můžete být ušetřeni od placení nákladů právního zastoupení a nákladů exekučního řízení. vše probíhá oficiálním zákonným postupem prostřednictvím soudu, pod jehož dozorem a ochranou jste