Insolvence

Insolvence je odborné označení pro úpadek. Do insolvence se může dostat jak fyzická tak i právnická osoba, může podnikat ale nemusí. Společným jmenovatelem je neschopnost plnit své závazky.

Druhy insolvence

Díky tomu, že insolvence je možná pro fyzickou i právnickou osobu, rozlišují se tyto způsoby:

  • oddlužení
  • konkurs
  • reorganizace
  • zvláštní způsoby

Způsoby oddlužení

Oddlužení lze v principu řešit dvěma základními způsoby:

  1. plnění splátkového kalendáře (97% schválených návrhů)
  2. zpeněžení majetkové podstaty (3% schválených návrhů)

Jak na oddlužení?

Od roku 2008 platí v České republice insolvenční zákon, dle kterého se lze legálně oddlužit při splnění několika podmínek během 3 až 5-ti let. O insolvenci rozhoduje nestranný soud a podmínky jsou striktně dané zákonem. Soud má jako jediný pravomoc usměrnit požadavky Vašich věřitelů – nebudete tedy platit vysoké částky za služby typu „správce dluhu“, které Vám nabízejí desítky společnosti, aniž by bylo v jejich silách jakkoliv působit na věřitele ve Váš prospěch. Pro laiky je téměř nemožné vypracovat návrh na oddlužení tak precizně, aby byl soudem schválen a zároveň došlo k maximální úspoře financí.

Oddlužení je jediné legální řešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči svým věřitelům. V rámci insolvence neboli úpadku dochází k tzv. osobnímu bankrotu. Dochází ke sjednocení všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi. Oddlužení schvaluje soud, který také určí konkrétní způsob oddlužení, zastavuje exekuce a vymáhání dlužných splátek. Hlavní výhodou oddlužení je možnost, že celkový dluh může být snížen až o 70 % celkové výše.

Oddlužení je jediný způsob, jak se jednou provždy vypořádat s Vašimi dluhy a skutečně se jich zbavit. Při oddlužení Vám není poskytována žádná nová půjčka, „repůjčka“ či konsolidace půjček – tato krátkodobá řešení Vás většinou pouze hlouběji uvrhnou do finančních problémů.

Jaké jsou podmínky oddlužení a co musí žadatel splňovat?

Abyste mohli být úspěšně oddluženi, musíte splňovat několik základních podmínek

  • Schopnost hradit měsíčně alespoň splátku ve výši 2.300,- Kč
  • Existence minimálně dvou věřitelů
  • Závazky po splatnosti- mít peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Existují následující typy oddlužení:

 Oddlužení fyzické osoby

  Oddlužení manželů

  Oddlužení OSVČ (podnikatelů)

Řešení

Oddlužení není až tak jednoduché a není radno ho podcenit. Existuje spousta nutných podmínek a papírování, které je nutné splnit a doložit. I když existují spousty různých článků a návodů na internetu, praxi to nenahradí. Velmi záleží na zkušenostech odborníků, kteří se v dané oblasti pohybují a sepisování návrhů na oddlužení je jejich „každodenní chleba“.

Insolvenční zákon je do jisté míry benevolentní a lze oddlužit i osobu, která nesplňuje všechny podmínky. Ale to není možné provést svépomocí. Proto vyzkoušejte naše bezplatné vstupní poradenství, kde Vám naši odborníci poradí a zhodnotí Vaši situaci.

Možná je to Vaše jediné a zároveň nejlepší řešení Vaší svízelné finanční situace.