Kromě samotné skutečnosti, že se po splnění oddlužení zbavíte veškerých svých dluhů, je pro Vás tento způsob řešení Vaší situace výhodný i z následujících důvodů.

 

 • Jste pod ochranou soudu – jedná se o tzv. zákonnou ochranu dlužníka. Závazky jsou řešeny podle insolvenčního zákona, a nelze na vás podat žalobu k civilnímu soudu či vykonat exekuci.
 • Zastavení exekucí – oddlužení Vás okamžitě ochrání před exekutory, ti již nemohou exekuci vykonat
 • Ochrana majetku – můžete dál libovolně disponovat se svým majetkem a nemusíte se bát zabavení např. ze strany exekutora
 • Snížení dluhů – díky oddlužení může být váš dluh snížen až o 70 %.
 • Vaše dluhy již nenarůstají – díky tzv. stop efektu nedochází k dalšímu narůstání objemu dluhů, ale řeší se v aktuální výši – žádné další smluvní pokuty či úroky!
 • Prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků. Rovněž můžete být ušetřeni od placení nákladů právního zastoupení a nákladů exekučního řízení.
 • Konec strachu – již se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů, žádné další výhružné telefonáty!
 •  

   

   

    Domluvte si bezplatnou konzultaci právě teď