Oddlužení manželů přináší novela insolvenčního zákona od 1.1. 2014. Vrchní soudy dospěly k závěru, že oddlužení manželů není v rozporu s insolvenčním zákonem. Předmětem je společné jmění manželů, které zahrnuje jak veškerý majetek, tak i veškeré závazky.

Rozdíly oproti oddlužení fyzické osoby

Oddlužení manželů má oproti klasickému oddlužení FO několik specifik. Tím nejzásadnějším jsou jiné pravidla a podmínky pro návrh na povolení oddlužení. V praxi to znamená , že soudy nahlíží na manželé, jako na jeden subjekt.

Výhody oddlužení manželů

Proč dát přednost oddlužení manželů před osobním bankrotem fyzické osoby? Existuje zde několik výhod, mezi ty hlavní tři patří tyto:

Všechny závazky, které byly uzavřeny společně, se do oddlužení manželů započítávají pouze jedenkrát. To vede ke snížení celkového dluhu.

Jsou ochráněni oba manželé, tzn. věřitelé se nesmí domáhat zaplacení dluhů po druhém z manželů, jak to je u oddlužení fyzické osoby (když do osobního bankrotu jde jen jeden z manželů).

Pouze jedny náklady na insolvenčního správce (50% úspora oproti tomu, že by se manželé oddlužovali samostatně)

Oddlužení manželů Vám dále přinese i tyto výhody:

  • Jste pod ochranou soudu – jedná se o tzv. zákonnou ochranu dlužníka. Závazky jsou řešeny podle insolvenčního zákona, a nelze na vás podat žalobu k civilnímu soudu či vykonat exekuci.t
  • Zastavení exekucí – oddlužení Vás okamžitě ochrání před exekutory, ti již nemohou exekuci vykonat
  • Ochrana majetku – můžete dál libovolně disponovat se svým majetkem a nemusíte se bát zabavení např. ze strany exekutora
  • Snížení dluhů – díky oddlužení může být váš dluh snížen až o 70 %.
  • Vaše dluhy již nenarůstají – díky tzv. stop efektu nedochází k dalšímu narůstání objemu dluhů, ale řeší se v aktuální výši – žádné další smluvní pokuty či úroky!
  • Prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků. Rovněž můžete být ušetřeni od placení nákladů právního zastoupení a nákladů exekučního řízení.

Oddlužení manželů je nový model oddlužení, který je výrazně složitější než podání klasického návrhu na oddlužení fyzické osoby. Může přinést významnou úsporu peněz oproti klasickému oddlužení – na druhou stranu je tu daleko vyšší pravděpodobnost toho, že návrh soud odmítne, pokud bude vypracován ze strany neověřeného zpracovatele. Proto doporučujeme neponechat nic náhodě a obrátit se vždy na profesionály, kteří Vám se vším pomohou.

Pokud máte finanční problémy, volají Vám vymahači, hrozí Vám exekuce či dražba nemovitosti, neztrácejte čas a kontaktujte nás – nejrychlejší spojení je přes telefon  723 777 111 – stačí prozvonit, zavoláme zpět.

Nechcete nás navštívit v některé z našich kanceláří, či Vám to nedovoluje časové vytížení? Nevadí! Nabízíme i další možnosti.

Na přání klienta je možno uskutečnit osobní schůzku v jeho domácnosti či oblíbené kavárně, restauraci. Další možnost je vyřešení na dálku, kdy vše zvládneme bez nutnosti osobního setkání a ušetříme tak Váš čas.

  Domluvte si bezplatnou konzultaci právě teď