Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Životní minimum je od 1.7.2022 stanoveno na 4 620 Kč.

Normativní náklady na bydlení (jedná se o normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bydlení v obci od 50 tis. do 100 tis. obyvatel) se zvyšují každoročně nařízením vlády. Pro rok 2022 jsou stanoveny na 7 935 Kč.

Nezabavitelné minimum na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné v roce 2022 činí 2.668 Kč (manžel/ka, dítě)

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy zaměstnance. Musí mu zůstat 2/3 ze základního minima, tzv. nezabavitelné minimum

Co tedy dlužníkovi z výplaty zůstane?

V roce 2017 musí z výplaty každému dlužníkovi zůstat minimálně:

  • nezabavitelné minimum (2/3 ze základní částky)
  • jestliže je ženatý tak dalších 2 668 Kč na manželku (1/4 z nezabavitelného minima, i když má manžel/ka vlastní příjem)
  • na každé vyživované dítě 2 668 Kč (1/4 z nezabavitelného minima)

Pokud disponujete vyšším příjmem, je vhodné v oddlužení žádat o pevnou splátku tak, aby se dosáhlo co nejvyšší úspory. Přesný výpočet splátky Vám poskytne přímo zpracovatel návrhu.

Oddlužení

Ve většině případů ani srážky ze mzdy (exekuce) nevyřeší problém dlužníka, jelikož dluh v exekuci Vám roste i pokud splácíte. Pokud se člověk dostane do finančních problémů a jeho závazky se vyšplhají řádově do statisíců korun, často bývá jediným řešením oddlužení.