Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Životní minimum pro rok 2017 je v 3 410 Kč.

Normativní náklady na bydlení (jedná se o normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bydlení v obci od 50 tis. do 100 tis. obyvatel) se zvyšují každoročně nařízením vlády. Pro rok 2016 jsou stanoveny na 5 858 Kč.

Základní minimum činí 9 268 Kč. Což je součet životního minima jednotlivce (3 410 Kč) a normativních nákladů na bydlení jednotlivce  (5 858 Kč). Tato částka se počítá, když jste v oddlužení.

Nezabavitelné minimum na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné v roce 2016 činí 1 545 Kč (manžel/ka, dítě)

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy zaměstnance. Musí mu zůstat 2/3 ze základního minima, tzv. nezabavitelné minimum

Co tedy dlužníkovi z výplaty zůstane?

V roce 2017 musí z výplaty každému dlužníkovi zůstat minimálně:

  • nezabavitelné minimum ve výši 6 178,67 Kč (2/3 ze základní částky)
  • jestliže je ženatý tak dalších 1 544,67 Kč na manželku (1/4 z nezabavitelného minima, i když má manžel/ka vlastní příjem)
  • na každé vyživované dítě 1 544,67 Kč (1/4 z nezabavitelného minima)

Pokud disponujete vyšším příjmem, dokážeme Vám zařídit během oddlužení pevnou splátku tak, aby se dosáhlo co nejvyšší úspory.

 

Oddlužení

Ve většině případů ani srážky ze mzdy (exekuce) nevyřeší problém dlužníka, jelikož dluh v exekuci Vám roste i pokud splácíte. Pokud se člověk dostane do finančních problémů a jeho závazky se vyšplhají řádově do statisíců korun, často bývá jediným řešením oddlužení.